Start voorbereidende civiele werken voor bouw van 2 windturbines in Scherpenheuvel-Zichem / Bekkevoort

De voorbereidende civiele werken voor de bouw van 2 nieuwe windturbines langs de E314 zijn gestart. Eén windturbine staat op grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem, de andere op Bekkevoort. In april worden ook de funderingswerken aangevat. In de zomer kan dan de eigenlijke opbouw van de windturbines gebeuren.

Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. Alle inwoners van Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort ontvangen nog een flyer met informatie om mee te participeren.

Aspiravi nv bouwde in 2011, samen met Limburg win(d)t nv, reeds 10 windturbines lang de E314. Deze 2 nieuwe windturbines zullen bijkomend groene stroom produceren voor 4.500 gezinnen en een CO2- uitstoot van 7.198 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen, waaronder ook de lokale doelstellingen van beide gemeenten in het kader van het Europees Burgemeestersconvenant.