Beleidsmakers investeren in windenergie

De windenergie sector is op 15 jaar tijd geëvolueerd van een niche speler op de energiemarkt naar een milieuvriendelijke productiebron die een doorslaggevende rol speelt in de transitie naar een duurzame samenleving.
Lees meer

Windenergiesector positief, maar ook kritisch voor Windkracht 2020

De Vlaamse Windenergie Associatie VWEA verwelkomt het initiatief rond windenergie dat vandaag door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Dit initiatief bevat kansen om de doelstellingen 2020 te halen en ambitieus naar de toekomst te kijken. Tegelijk waarschuwt de windenergiesector voor bijkomende belemmeringen.

Twijfel over haalbaarheid van 280 extra windmolens

De Vlaamse regering pikt het vele protest tegen de bouw van windmolens niet langer. Ze wil er net meer: 280, en dat tegen 2020. Iedereen is het erover eens dat een versnelling nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen. Een essentieel onderdeel van het nieuwe windplan is de versoepeling van de toekenning van vergunningen. Er wordt ook een 'windpact' opgesteld met streefdoelen voor elke provincie, in samenspraak met de gemeenten, om zo draagvlak van onderuit te creëren. Toch is er twijfel of de nieuwe strategie het beoogde effect zal hebben.

Fotogalerijen

Filter volgens type
Archief