Domeinconcessie voor de projecten Mermaid en Seastar

We zijn zeer verrast door de aankondiging van Staatssecretaris De Backer omtrent diens voornemen om de domeinconcessies voor de projecten Mermaid en Seastar in te trekken, zeker gezien tot op heden de besprekingen met betrekking tot het ondersteuningsniveau nog moeten aangevat worden, noch cijfers hierover gecommuniceerd werden. De wet voorziet immers een gedetailleerde procedure om het ondersteuningsniveau vast te stellen.

Fotogalerijen

Filter volgens type
Archief