Domeinconcessie voor de projecten Mermaid en Seastar

We zijn zeer verrast door de aankondiging van Staatssecretaris De Backer omtrent diens voornemen om de domeinconcessies voor de projecten Mermaid en Seastar in te trekken, zeker gezien tot op heden de besprekingen met betrekking tot het ondersteuningsniveau nog moeten aangevat worden, noch cijfers hierover gecommuniceerd werden. De wet voorziet immers een gedetailleerde procedure om het ondersteuningsniveau vast te stellen.

Funderingswerken voor nieuwe turbines in Riemst

Limburg win(d)t NV is volop bezig met de funderingswerken van 3 nieuwe windturbines langs de snelweg E313 in Riemst. Aansluitend worden de grote onderdelen van de turbines aangeleverd. Begin volgend jaar zal dan de eigenlijke opbouw van de turbines gebeuren. Het windpark zal een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,35 MW hebben en groene stroom voor 7.500 gezinnen produceren. De windturbines vermijden een CO2-uitstoot van 11.996 ton per jaar.

Fotogalerijen

Filter volgens type
Archief