Groene energiecentrale A&U Energie

7/11/2018: Bij de bouw van A&U Energie, de nieuwe groene energiecentrale op basis van niet-recycleerbaar houtafval in de Breestraat in Wielsbeke, zijn de funderingswerken sinds september volop aan de gang.
 
Op onderstaande foto ziet u goed de huidige stand van zaken van de werken. Het grote betonnen vlak op de foto is de vloerplaat van het boilerhuis, welke reeds volledig klaar is. De ‘put’ vooraan op de foto wordt de kelder van de houtreceptie en de 3 ‘cirkels’ links op de foto vormen de basis voor de opslagsilo's.


 
De funderingen van zowel de houtreceptie, de opslagsilo's, het turbinehuis als de rookgaszuivering worden afgewerkt voor het einde van dit jaar.
Vanaf januari wordt gestart met de bouw van de drie opslagsilo's en enkele utiliteitsgebouwen zoals de controlekamer, het elektrische gebouw en de houtreceptie.

Daarnaast worden ook op organisatorisch vlak reeds enkele stappen gezet. De eerste personeelsleden worden momenteel aangeworven, zodat er na een intensieve opleiding een vlotte opstart van de groene energiecentrale kan worden gerealiseerd.
 
Via deze nieuwsbrief blijven wij u verder op de hoogte houden over de planning en het verloop van de werkzaamheden.

20/08/2018: In juni werd in de Breestraat in Wielsbeke gestart met de bouw van A&U Energie, de nieuwe groene energiecentrale op basis van niet-recycleerbaar houtafval.

De voorbereidende grondwerken zijn intussen volledig afgerond. De funderingswerken, die op maandag 6 augustus aangevat werden en waarbij een 500-tal funderingspalen in de grond verankerd worden, zullen een vijftiental werkdagen duren (tot eind augustus), en telkens tussen 7 u. en 17 u. gebeuren.

30/04/2018: Aspiravi nv en Unilin bvba hebben de financiering rond voor de bouw van een nieuwe groene energiecentrale op basis van niet-recycleerbaar houtafval en houtstof in de Breestraat in Wielsbeke, naast de fabriek van Unilin. Met de bouw van deze nieuwe centrale gaat een investering van 100 miljoen euro gepaard waarvoor samengewerkt wordt met KBC. De bouw zal nog in 2018 starten en ongeveer 2 jaar duren. A&U Energie zal vanaf 2020 zowel groene stroom als groene warmte produceren. Lees hier het persbericht 

In de pers verschenen verschillende artikels (De Tijd, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Standaard, Made in West-Vlaanderen en de Krant van West-Vlaanderen) en een reportage op Focus-WTV

30/08/2017:  Zowel de milieu- als de bouwvergunning voor de nieuwe groene energiecentrale zijn definitief verkregen. De volgende stappen in dit project worden gezet zodat de centrale kan gebouwd worden in de periode 2018/2019. Bedoeling is dat de centrale operationeel is eind 2019/begin 2020.
A&U Energie zal niet enkel groene stroom produceren die op het net wordt geplaatst, maar zal eveneens warmte leveren aan Unilin en andere fabrieken in de nabijheid

28/02/2017: Aspiravi heeft samen met Unilin een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe groene energiecentrale, dit naar analogie met de bestaande centrale A&S Energie.
De nieuwe centrale is een 50/50 samenwerking tussen Aspiravi en Unilin. Het is de bedoeling deze te bouwen in Wielsbeke naast de bedrijfssite van Unilin.

Technische gegevens

Aantal gezinnen
40.000
Vermogen
19,9 MW
Eigenaar
A&U Energie
Aandeel Aspiravi
50 %

Niet-recycleerbaar houtafval