2002 - 2017

Sinds 2002 bouwen wij met onze windenergieprojecten samen aan een meer duurzame leefwereld. De voorbije 15 jaar hebben onze installaties de uitstoot van 3 miljoen ton CO2 vermeden. Vandaag produceren wij jaarlijks groene stroom voor ruim een half miljoen gezinnen. Ook in de toekomst werken wij gedreven verder opdat het aandeel hernieuwbare energie blijft groeien.

Meer hernieuwbare energie

Samen maken we er werk van