DAG VAN DE WIND

Jaarlijks vindt op 15 juni de DAG VAN DE WIND plaats. Wereldwijd worden dan tal van activiteiten georganiseerd rond windenergie.

Waarom zetten we die dag windenergie in de kijker zetten? Daar zijn genoeg redenen voor!

Wind is een duurzame en zuivere energiebron. Met wind kunnen we elektriciteit produceren zonder het milieu te vervuilen. Er komen geen afvalstoffen of schadelijke gassen vrij die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Wist je dat we met alle hernieuwbare energieprojecten waar de Aspiravi-groep bij betrokken is een CO2 uitstoot van meer dan 680.000 ton per jaar vermijden? Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2 uitstoot van bijna 290.000 wagens!

Wind is bovendien een onuitputtelijke bron van energie. Wind is immers steeds voorradig. Windenergie is ook een lokale energiebron waardoor België minder afhankelijk wordt van de import van dure buitenlandse energie.

Wind kan ook vrij eenvoudig en efficiënt worden omgezet in elektrische energie. Ter vergelijking : om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als 1 windmolen zijn meer dan 65.000 m² zonnepanelen nodig!

Eén windmolen met een vermogen van 2MW produceert groene stroom equivalent aan het jaarlijks verbruik van gemiddeld 1.150 gezinnen! Het ganse windpark waar de Aspiravi-groep bij betrokken is produceert groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 425.000 gezinnen ! En dat cijfer willen we graag zien groeien.

Tot slot is windenergie ook noodzakelijk als Vlaanderen en Wallonië tegen 2020 13% van hun elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen willen halen. Tegen 2020 moet ook België de Europese klimaatnorm halen : d.w.z. 20% minder CO² uitstoten, 20% besparen in energieverbruik en 20% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen.

We verbruiken vandaag allen samen ook erg veel energie. We leven met steeds meer elektronische toestellen (denk maar aan GSM, tablets, de vele huishoudtoestellen, enz.) en staan niet steeds stil bij het grote energieverbruik ervan. Op de DAG VAN DE WIND doen we dan ook graag een oproep om dagelijks op een meer rationele wijze om te gaan met het eigen verbruik van energie.

Aspiravi gelooft in het belang van hernieuwbare energie voor een duurzame toekomst. Samen kunnen we een duurzame leefomgeving voor de volgende generaties bouwen!

Bekijk hier het filmpje van de Europese Wind Associatie dat windenergie op een ludieke wijze in de kijker zet