Nieuwe corporate brochure Aspiravi-groep

Eind april wordt jaarlijks de nieuwe corporate brochure van de Aspiravi-groep voorgesteld. Dit jaar werd er gekozen voor een no-nonsense aanpak. De 2020 - 2021 editie geeft in eerste instantie overzicht van de realisaties van het voorbije jaar en werpt een blik vooruit op de vele projecten die in 2021/2022 gerealiseerd worden. Daarnaast leest u waarom Aspiravi intussen al bijna 20 jaar pionier in windenergie en voortrekker van de energietransitie is.

Verder is er is ook een duidelijke toelichting bij de steeds verruimende activiteiten en structuur van de Aspiravi-groep en een inkijk in waar we dagelijks naar streven. Daarbij worden de initiatieven die we nemen tot het bekomen van draagvlak voor hernieuwbare energieprojecten extra toegelicht.

Nieuw in deze corporate brochure is dat de verschillende aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het eerst een prominente rol krijgen. We verduidelijken telkens hoe we de aandacht voor zowel planet, profit als people in onze dagelijkse werking vooropstellen. Hier kan u de nieuwe Aspiravi brochure inkijken.