Nieuwsbrief juli 2014

In deze nieuwsbrief:
•Ons activiteitenverslag 2013
•Een nieuw windmolenpark in de Antwerpse haven
•Offshore windpark Northwind operationeel
•Wind spaart water