Waarom investeren ?

Sinds 2010 investeren 10.000 mensen in onze windenergieprojecten op land via de aankoop van aandelen van de beide coöperatieve vennootschappen Aspiravi Samen cvba en Limburg wind cvba. En dat hebben zij goed gezien! Want wie investeert in windenergieprojecten, wint drie keer :

  • 1x in zuivere lokale energie,
  • 1x in een duurzame leefomgeving voor uw (klein)kinderen,
  • 1x in een verwacht jaarlijks rendement.

Hoe kan men investeren ?

Iedere particulier kan mee investeren door de aankoop van aandelen, met een maximum van 26 aandelen per persoon. Eén aandeel kost 125 €/stuk. U kan intekenen via het online intekenformulier op de website van de beide coöperatieve vennootschappen. Lees daar ook eerst de informatienota met alle gedetailleerde informatie over de aanbieding en de eraan verbonden risico's.

Burgers participeren en genieten mee

3-voudige winst voor iedereen