In de Aspiravi-groep zijn diverse vennootschappen actief, elk met hun bevoegdheden, werkzaam binnen hun eigen markten en met hun specifieke projecten.

Deze aandeelhoudersstructuur van zorgt voor lokale verankering, waardoor de opbrengsten van de investeringen terugvloeien naar de 94 gemeenten ten voordele van hun inwoners.