De Aspiravi-groep besloot in 2005 ook offshore windenergieparken in de Noordzee te bouwen. Dit doen we via de vennootschappen Aspiravi Offshore nv en Aspiravi Offshore II nv.

                        

Met de vennootschap Aspiravi Offshore hebben we de bouw van het windpark Northwind (40%) in de Noordzee gerealiseerd. Dit windpark, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW, is sinds midden 2014 operationeel en produceert groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 230.000 gezinnen.

Via Northwind is Aspiravi Offshore aandeelhouder van Cabelco (23,6%). Cableco is eigenaar van de exportkabel die het vasteland verbindt met de hoogspanningskabine op zee.

Aspiravi Offshore is ook direct aandeelhouder van A&P Wind Services (50%) dat instaat voor het operationeel en financieel management van Northwind en Cableco.

Met de vennootschap Aspiravi Offshore II zijn we betrokken bij de offshore windparken Rentel en Seamade, die in de periode 2017-2020 in de Noordzee zullen gerealiseerd worden.

Aspiravi Offshore II is 12,5% aandeelhouder in Otary RS: een consortium van 8 Belgische partijen die samen investeren in offshore projecten in de Noordzee. Aspiravi Offshore II participeert indirect via Otary en direct in de offshore projecten Rentel (12,5%) en Seamade (8,75%) in de Belgische Noordzee.

In het menu ‘onze projecten’ kan u meer informatie over onze offshore projecten terugvinden.